Gói cơ bản. 3.000.000

1.     Thiết kế dàn dựng sân khấu 2m*3m in bạt hittex có viền bằng bong bóng hoặc sân khấu bằng bong bong bóng có tên bé kết từ bong bóng. 2.     Chú hề hoạt náo (MC) tổ chức các trò chơi cho bé. 3.     Chú hề tạo hình bong bóng 1 giờ tặng cho các bé bắt đầu buổi tiệc.

Gói “thiên thân vui”. 6.000.000. sáu triệu đồng

1.     Thiết kế dàn dựng sân khấu 2m*3m in bạt hittex có viền bằng bong bóng hoặc sân khấu bằng bong bong bóng có tên bé kết từ bong bóng. 2.     Trang trí bàn quà lưu niệm (bàn Gallery) 3.     Chú hề hoạt náo (MC) tổ chức các trò chơi cho bé. 4.     Chú hề tạo hình bong bóng tặng cho các bé bắt đầu buổi tiệc. 5.     Nghệ thuật bong bóng xà phòng Minh kỷ đến từ tìm kiếm tài năng Vietnam`s Gottalent 2015 (MỚI nhất độc quyền của Thế Giới Sinh Nhật

Gói ”Hoàng Tử Bé”. 8.000.000. Tám triệu đồng

1.     Thiết kế dàn dựng sân khấu 2m*3m in bạt hittex có viền bằng bong bóng hoặc sân khấu bằng bong bong bóng có tên bé kết từ bong bóng. 2.     Trang trí bàn quà lưu niệm (bàn Gallery) 3.     Trang trí cổng bong bóng theo chủ đề với sân khấu và bàn Gallery 4.     Chú hề hoạt náo (MC) tổ chức các trò chơi cho bé. 5.     Chú hề tạo hình bong bóng tặng cho các bé bắt đầu buổi tiệc. 6.     Nghệ thuật bong bóng xà phòng Minh kỷ đến từ...

Gói VIP. 10.000.000 Mười triệu đồng

1.     Thiết kế dàn dựng sân khấu 2m*3m in bạt hittex có viền bằng bong bóng hoặc sân khấu bằng bong bong bóng có tên bé kết từ bong bóng. 2.     Trang trí bàn quà lưu niệm (bàn Gallery) 3.     Trang trí cổng bong bóng theo chủ đề với sân khấu và bàn Gallery 4.     Chú hề hoạt náo (MC) tổ chức các trò chơi cho bé. 5.     Chú hề tạo hình bong bóng tặng cho các bé bắt đầu buổi tiệc. 6.     Nghệ thuật bong bóng xà phòng Minh kỷ đến từ...